Uncategorized

Hoe kun je legionella in het water voorkomen?

Om legionella in het water te voorkomen, zijn er verschillende maatregelen die je kunt nemen. Hier zijn enkele belangrijke stappen:

  1. Regelmatig onderhoud van waterleidingen: Zorg ervoor dat waterleidingen regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden. Dit omvat het schoonmaken en ontsmetten van leidingen en het verwijderen van eventuele biofilm of sedimenten waarin legionella kan groeien.
  2. Handhaaf de juiste watertemperatuur: Legionella groeit het best in water met een temperatuur tussen 20 en 45 graden Celsius. Zorg ervoor dat de watertemperatuur in dit bereik niet wordt gehandhaafd. Koud water moet onder de 20 graden Celsius worden gehouden en warm water moet boven de 60 graden Celsius zijn.
  3. Voorkom stilstaand water: Stilstaand water is een ideale omgeving voor legionella. Zorg ervoor dat water in leidingen en tanks regelmatig wordt ververst. Bij weinig gebruikte tappunten is het raadzaam om ze wekelijks door te spoelen.
  4. Gebruik van waterfilters: Het gebruik van geschikte waterfilters kan helpen bij het verwijderen van deeltjes en sedimenten waarin legionella kan gedijen. Filters moeten regelmatig worden gereinigd of vervangen volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
  5. Desinfectie van water: In sommige gevallen kan het nodig zijn om het water te desinfecteren met behulp van chemische middelen, zoals chloor. Dit moet echter zorgvuldig worden uitgevoerd en in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.
  6. Voorlichting en bewustwording: Zorg ervoor dat medewerkers en gebruikers van gebouwen zich bewust zijn van de risico’s van legionella en hoe ze deze kunnen voorkomen. Moedig het melden van mogelijke gevallen van legionella of andere waterkwaliteitsproblemen aan.

Het is belangrijk op te merken dat het voorkomen van legionella een complex proces is en dat het raadzaam is om een specialist te raadplegen op het gebied van legionella preventie en -beheer om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen.

Waarom is legionella gevaarlijk?

Legionella is schadelijk voor de gezondheid omdat het de oorzaak kan zijn van een ernstige longinfectie genaamd legionellose, ook wel bekend als veteranenziekte of legionellagriep. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Legionella pneumophila en kan leiden tot milde tot ernstige symptomen, waaronder:

Legionellapneumonie: Dit is de meest ernstige vorm van legionellose en veroorzaakt longontsteking. Symptomen kunnen zijn: hoge koorts, hoesten, kortademigheid, pijn op de borst, vermoeidheid en soms ook braken en diarree.

Pontiac koorts: Dit is een mildere vorm van legionellose die symptomen veroorzaakt zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. In tegenstelling tot legionellapneumonie, tast pontiac koorts de longen niet aan.Advies over drinkwaterveiligheid? KDWS helpt je graag verder.

Leave a Reply